Hej!

Här kan ni föräldrar och elever ta del av den planering jag använder och detta tjänar som ett exempel. Jag utgår alltid från Lgr 11 och styrdokumenten och försöker bryta ned det till en nivå som eleverna kan följa. Vi kommer att använda elevernas skoldagböcker för att arbeta vidare och utgår ifrån min planering.

boken ser ut så här:

skoldagboklillaröda

Exempel på min planering kan du klicka här nedan:

Daryas planering vecka 35-36

del 2 planering

Grovplanerings Matte 2016pdf

Grovplanering Svenska ht 2016 PDF