Hej!

En ständig fråga man som lärare får är gällande läxor. Hur mycket och hur ofta samt dess syfte? Som lärare säger jag att en läxa ska leda till något. En utveckling av elevens förmåga att kunna ta eget ansvar men också känna att den är delaktig i sitt egna lärande. Jag uppmuntrar mina elever att fråga och ställa frågor. Det är nyttigt för hela verksamheten! 

Vi jobbar på följande vis med läxor:

  1. Måndagar delas läsläxan ut och eleven tar med boken hem och övar mån, tis, ons, tors, minst 10 minuter/dag. Samtala gärna med ditt barn om det lästa innehållet titta på svåra begrepp och försök sammanfatta texten. Ställ gärna frågor om det ni läst, läs mellan raderna (alltså inte det självklara i texten) det kan vara vad betyder det att känna sig lätt som en fjäder? eller ha en sten i magen? (ibland får eleverna en läs och skrivläxa med ord att öva på hemma)
  2. Vissa onsdagar skickar jag hem Begreppsboken Sv, Sva, Matte. Framöver kommer elever som behöver lite extra övning i vissa moment i matten få övningar av mig på onsdagar men jag avvaktar till vårterminen med att skicka hem dessa.
  3. Öva hemma på skolplus.se i åk 1 är Bokstavståget VIKTIGT! Vi jobbar vidare med Matten senare i vår och vidare åk 2 och 3.
  4. Fredagar ( läsläxa)